[Bitrepository-devel] IdentifyPillarsForGetFileResponse - hvordan estimerer man tiden for at svare

Kåre Fiedler Christiansen kfc at statsbiblioteket.dk
Mon May 16 13:25:30 CEST 2011


Hej,

Okay, det er også en rimeligt meningsgivende definition for mig, i hvert fald en man kan udregne meningsfyldt.

Klienten kan dog ikke have detaljeret viden om en pillars båndbredde til disken, hvis det i praksis er flaskehalsen (hvis man f.eks. streamer direkte fra DVD til et netværk der er hurtigere end DVD-jukebox'en kan levere data).

Indtil videre prøver den nuværende GetFile-Java-implementation at levere data fra den hurtigste pillar, så tiden kan bruges som andet end timeout. Her er den relevante tid jo tiden fra man requester filen til man står med den i hånden, altså punkt 1 og 2.

Hilsen
  Kåre

> -----Original Message-----
> From: bitrepository-devel-bounces at ml.sbforge.org
> [mailto:bitrepository-devel-bounces at ml.sbforge.org] On Behalf Of
> Eld Zierau
> Sent: Monday, May 16, 2011 1:20 PM
> To: List for the Bitrepositorys developers
> Subject: Re: [Bitrepository-devel]
> IdentifyPillarsForGetFileResponse - hvordan estimerer man tiden for
> at svare
> 
> Hej
> 
> Jeg har altid set TimeToDeliver for Get som tid indtil man kan
> begynde at downloaded - dvs. estimat for punkt 1, men jeg kan godt
> se at dette ikke er tydeligt i kommentaren for dette felt.
> 
> Under alle omstændigheder så synes jeg lige så godt det kan være
> klienten der udregner overførelsestid, hvis dette er en tid som
> nogen har brug for. Tid til punkt 1 kan være nødvendig for klienten
> for evt. at lave timeouts på hvornår den opgiver at få svar, hvis
> dette er ønskeligt.
> 
> Mvh. Eld
> 
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: bitrepository-devel-bounces at ml.sbforge.org
> [mailto:bitrepository-devel-bounces at ml.sbforge.org] På vegne af
> Kåre Fiedler Christiansen
> Sendt: 16. maj 2011 13:04
> Til: 'bitrepository-devel at ml.sbforge.org'
> Emne: [Bitrepository-devel] IdentifyPillarsForGetFileResponse -
> hvordan estimerer man tiden for at svare
> 
> Hej alle,
> 
> Jeg har identificeret et sted i protokollen, hvor jeg ikke ved
> hvordan man meningsfyldt kan bruge den. Bolette, Mikis og jeg har
> diskuteret det lidt over frokost i dag.
> 
> Problemet er hvordan man estimerer den tid det tager at levere en
> fil.
> 
> Den tid det tager at levere en fil er en kombination af to ting:
> 
> 1) Latency - den tid det tager før man kan begynde at levere filen
> 2) Overførelsestid - den tid det tager fra man begynder at overføre
> filen, og til man er færdig.
> 
> Det er "nemt nok" for en pillar at estimere punkt 1. Det afhænger
> kun af ting der er lokale for den pillar.
> Punkt 2 derimod er afhængig af både båndbredden til pillar'ens disk
> og båndbredden mellem pillar og klientens http-server.
> 
> Umiddelbart kan jeg ikke se at det er nemt for hverken pillar eller
> klient at kende båndbredden imellem dem. Det er derfor svært at
> give et fornuftigt estimat.
> 
> En løsning kan være at lade estimatet kun være et estimat for punkt
> 1 ovenfor, og evt. lade det være op til klienten at estimere 2
> (muligvis kan man give klienten informationer om båndbredde til
> forskellige ben i en konfiguration). Man kunne også måle
> båndbredden til http-serveren, men det kunne hurtigt blive et stort
> overhead, hvis man skal gøre det før hver filoverførsel.
> 
> Forslag modtages gerne. Lad os vende det på mødet onsdag.
> 
> Hilsen
>   Kåre
> --
> Kåre Fiedler Christiansen - It-udvikler
> STATSBIBLIOTEKET, Victor Albecks Vej 1, 8000 Århus C.  Tlf.
> 89462036
> http://statsbiblioteket.dk
> CVR/SE 10100682 - EAN 579800079108
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Bitrepository-devel mailing list
> Bitrepository-devel at ml.sbforge.org
> http://ml.sbforge.org/mailman/listinfo/bitrepository-devel
> 
> _______________________________________________
> Bitrepository-devel mailing list
> Bitrepository-devel at ml.sbforge.org
> http://ml.sbforge.org/mailman/listinfo/bitrepository-develMore information about the Bitrepository-devel mailing list