[Bitrepository-devel] IdentifyPillarsForGetFileResponse - hvordan estimerer man tiden for at svare

Kåre Fiedler Christiansen kfc at statsbiblioteket.dk
Mon May 16 13:04:26 CEST 2011


Hej alle,

Jeg har identificeret et sted i protokollen, hvor jeg ikke ved hvordan man meningsfyldt kan bruge den. Bolette, Mikis og jeg har diskuteret det lidt over frokost i dag.

Problemet er hvordan man estimerer den tid det tager at levere en fil.

Den tid det tager at levere en fil er en kombination af to ting:

1) Latency - den tid det tager før man kan begynde at levere filen
2) Overførelsestid - den tid det tager fra man begynder at overføre filen, og til man er færdig.

Det er "nemt nok" for en pillar at estimere punkt 1. Det afhænger kun af ting der er lokale for den pillar.
Punkt 2 derimod er afhængig af både båndbredden til pillar'ens disk og båndbredden mellem pillar og klientens http-server.

Umiddelbart kan jeg ikke se at det er nemt for hverken pillar eller klient at kende båndbredden imellem dem. Det er derfor svært at give et fornuftigt estimat.

En løsning kan være at lade estimatet kun være et estimat for punkt 1 ovenfor, og evt. lade det være op til klienten at estimere 2 (muligvis kan man give klienten informationer om båndbredde til forskellige ben i en konfiguration). Man kunne også måle båndbredden til http-serveren, men det kunne hurtigt blive et stort overhead, hvis man skal gøre det før hver filoverførsel.

Forslag modtages gerne. Lad os vende det på mødet onsdag.

Hilsen
  Kåre
-- 
Kåre Fiedler Christiansen - It-udvikler
STATSBIBLIOTEKET, Victor Albecks Vej 1, 8000 Århus C.  Tlf. 89462036
http://statsbiblioteket.dk
CVR/SE 10100682 - EAN 579800079108

More information about the Bitrepository-devel mailing list