[Bitrepository-devel] Aflysning af dagens Bitmagasinmøde

Christian S. Vandel CSV at kb.dk
Wed May 11 08:46:52 CEST 2011


Heller ikke her - jeg er syg, så jeg ville højst kunne være med over en telefon...

/Christian


Fra: bitrepository-devel-bounces at ml.sbforge.org [mailto:bitrepository-devel-bounces at ml.sbforge.org] På vegne af Eld Zierau
Sendt: 11. maj 2011 08:42
Til: List for the Bitrepositorys developers
Emne: Re: [Bitrepository-devel] Aflysning af dagens Bitmagasinmøde

Nej, ingen indvendinger herfra

Mvh. Eld

Fra: bitrepository-devel-bounces at ml.sbforge.org [mailto:bitrepository-devel-bounces at ml.sbforge.org] På vegne af Mikis Seth Sørensen
Sendt: 11. maj 2011 08:41
Til: List for the Bitrepositorys developers
Emne: [Bitrepository-devel] Aflysning af dagens Bitmagasinmøde

Hejsa

Da både Kåre (er til møde i København) og Bolette er forhindret i at deltage i dagens møde syntes jeg vi skal aflyse, nogen indvendinger.

Mailinglisten er til gengæld aktiv med de emner vi potentielt skulle diskutere have diskuteret på dagens møde. Vi kan evt. runde emner her af på næste møde<https://sbforge.org/display/BITMAG/2011-05-18+Videomeeting>.

~Mikis

On 5/11/11 7:32 AM, "Bolette Ammitzbøll Jurik" <bam at statsbiblioteket.dk<mailto:bam at statsbiblioteket.dk>> wrote:

Jeg kommer desværre til at holde barns sygedag i dag. Håber I kan undvære mig.
/Bolette

_______________________________________________
Bitrepository-devel mailing list
Bitrepository-devel at ml.sbforge.org<mailto:Bitrepository-devel at ml.sbforge.org>
http://ml.sbforge.org/mailman/listinfo/bitrepository-devel

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://ml.sbforge.org/pipermail/bitrepository-devel/attachments/20110511/f16492bf/attachment.html>


More information about the Bitrepository-devel mailing list